5 elementen

taoDe Tao is een samenstelling van alles, de intrinsieke factor achter alle dingen.

Tao schiep Éen.
Eén schiep Twee.
Twee schiep Drie.
De Drie schiep de Tienduizend dingen. (het hele universum)
De Tienduizend dingen bevatten Yin en Yang
en door middel van Qi bereiken ze harmonie.
uit: hoofdstuk 12 Tao-te Ching

Yin en YangYin en Yang is de eerste dualiteit die ontstaat uit het grote niets of alles, de Tao.Het symboliseert het scheppende proces door de interactie van twee polige krachten. Doordat deze dualiteit in beweging komt, ontstaat er verandering, evolutie en ontwikkeling.

 De vijf elementen:

5 elementenDe Chinezen maken gebruik van de vijf elementen om het ontstaan van beweging en verandering te verklaren.De vijf fasen theorie differentieert deze dynamiek verder in relatie tussen vijf fundamentele machten  en stelt dat alles in de schepping in categorieën kan worden ondergebracht; Hout, Vuur, Aarde, Metaal en Water.

De vijf elementen zijn geen materiële zaken. De Chinese term voor de vijf elementen is Wu Xing. Wu betekent vijf en Xing ‘lopen’ of ‘bewegen’. Er is dus sprake van een proces en Wu Xing gaat dus om vijf soorten processen. In de literatuur wordt daarom ook wel gesproken over de 5 fasen theorie. De theorie van de vijf elementen omvat een systeem met overeenkomstige patronen en patronen, waarin gebeurtenissen naar hun activiteit kunnen worden onderverdeeld. Het element hout wordt geassocieerd met actieve functies die in een fase van groei verkeren. Vuur geeft die activiteiten aan die hun hoogtepunt bereikt hebben en snel in kracht zullen afnemen of een rustperiode in gaan. Metaal staat voor de activiteiten die aflopen. Water geeft de activiteiten aan die de diepste rust hebben bereikt en binnenkort hun activiteiten een andere richting zullen geven. Aarde tenslotte geeft evenwicht en neutraliteit aan. In zekere zin fungeert aarde als een buffer tussen de andere activiteiten.

Zoals Yin en Yang gebruikt wordt voor een beschrijving van de wisselwerking tussen zon en schaduw, warmte en kou, droog en nat, zo stellen de vijf elementen de seizoenen op aarde voor, de stadia in het menselijk leven, het opkomen en afnemen van Yin en Yang. Zoals de dag Yang is en de nacht Yin, zo is de zonsopkomst hout, de middag vuur, de namiddag aarde, de avond metaal en de nacht water.

Enkele verschillen in de vijf elementen in kaart gebracht:

Hout

Uitbreiding
Pionier
Metamorfose
Doelgerichtheid
Uitdaging
Hartstocht
Actie
Bruikbaarheid
Initiatief

Seizoen: lente
Orgaan: lever en galblaas

Lichaamsbouw:
Soepel. Gespierd
Vierkante bouw
Getaande huidskleur
Sterke, slanke, pezige handen en voeten

Vuur

Fusie
Tovenaar
Bewustwording
Voldoening
Intimiteit
Charisma
Medeleven
Intuïtie
Communicatie

Seizoen: midzomer
Orgaan: hart en dunne darm

Lichaamsbouw:
Zachte, lenige bouw
Sierlijke handen en voeten
Zachte, warme, elastische huid
Lange nek, armen en benen
Krullend haar, of kalend

Aarde

matiging
vredestichter
eenwording
verbondenheid
gemeenschap
loyaal
dienstbaarheid
harmonie
onderhandelen

Seizoen: nazomer
Orgaan: milt en maag

Lichaamsbouw:
Ronde, stevige bouw
Groot, dik spierstelsel
Zachte, gladde huid
Handen en voeten lijken klein
(kort en stevig)
Brede heupen en schouders

Metaal

Samentrekken
Alchemist
Transmutatie
Orde
Organisatie
Rechtschapenheid
Beheersing
Zuiverheid
Onderscheidend vermogen

Seizoen: herfst
Orgaan: long en dikke darm

Lichaamsbouw:
Recht
Verzorgd
Symmetrisch gestel
Lichte, heldere, droge huid
Fijne gelaatstrekken
Kleine botten
Compacte spieren

Water

Consolidatie
Filosoof
Onthulling
Waarheid
Mysterie
Eerlijkheid
Kennis
Duurzaamheid
Verbeelding

Seizoen: winter
Orgaan: nier en blaas

Lichaamsbouw:
Sterk, compact gestel
Diepliggende ogen
Lange, grote botten
Lang, smal hoofd
Smalle schouders, brede heupen
Lange vingers en tenen

Het kan waardevol zijn om te weten welk element in ons domineert omdat dat aan geeft wat onze sterke en minder sterke kanten zijn. Elk element heeft zijn eigen karaktereigenschappen en lichaamskenmerken. Als we ons dominerende element herkennen geeft dit belangrijke inzichten in onze gezondheid. Met deze inzichten krijgen we de kans om bepaalde kanten aan te sterken en te zien als een kant die past bij ons element. Het is misschien leuk om hiervoor een test te doen. Je kunt na het invullen hiervan zicht krijgen op het element dat het meest in jou domineert. Zelftest 5 elementen