De 3 schatten

5

De drie schatten Jing Qi en Shen  (ofwel San Bao)

Een belangrijk theorie uit de traditionele Chinese geneeskunde is die van De Drie Schatten Jing Qi en Shen, ofwel de San Bao. Deze theorie gaat over drie primaire energieën die de basis vormen van ons bestaan, en een heel leven lang zorgen voor vitaliteit, gezondheid en spirituele groei, mits zij in balans met elkaar zijn. De drie primaire energieën zijn:

  • Jing: deze vormt de ‘basisenergie’ of ‘verworven energie’. Het is de energie die je ontvangt als je geboren wordt en kan beschouwd worden als de meest ‘materiële’ vorm van energie, want Jing dient gevoed te worden met voeding en zuurstof.
  • Qi: deze energie uit zich in lichamelijke warmte, fysieke activiteiten en gezonde hersenactiviteiten. Met een goed Qi gehalte zie je er gezond uit en ben je actief en sterk. Je hebt Jing nodig om Qi mee te maken, maar daarentegen voedt Qi ook weer Jing.
  • Shen: deze energie uit zich in helder denken, een goed geheugen en scherpe zintuigen. Shen wordt gevormd uit Jing en Qi, maar ontwikkelt zich in tegenstelling tot Jing en Qi een stuk langzamer. Dat is bijvoorbeeld de reden waarom kinderen snel groot worden, maar dat het wat langer duurt voordat ze wijs genoeg zijn.

Jing:

Hoe je met voldoende Jing veroudering kunt vertragen

Volgens de theorie van De Drie Schatten vormt de Jing de materiële basis van het menselijk lichaam. We worden met een specifieke hoeveelheid Jing geboren en de kwaliteit van het Jing die je mee krijgt wordt bepaald door de kwaliteit van het Jing van je ouders ten tijde van de conceptie. De hoeveelheid en de kwaliteit van het Jing die je bij je geboorte krijgt (prenatale Jing) kun je niet beïnvloeden, maar je kunt deze na je geboorte wel verder aanvullen met postnatale Jing. De postnatale Jing wordt opgeslagen in de middelste Dan Tian en verkregen door het volgen van de juiste leefregels. Dit zijn o.a.

  • goede voeding,
  • een goede balans tussen rust en activiteit,
  • zuivere lucht
  • emotionele stabiliteit.

Deze aanvulling is noodzakelijk, want ieder mens verbruikt dagelijks Jing, als gevolg van onder andere spermaproductie, menstruatie en zwangerschap, en ook stress en ziektes versnellen de Jing consumptie. In tegenstelling tot de postnatale Jing kan de prenatale Jing na verbruik niet vernieuwd worden, en je zult daarom sterven zodra je prenatale Jing is opgebruikt. Omdat iedereen wordt geboren met een bepaalde hoeveelheid Jing die tijdens het leven wordt opgebruikt, is het belangrijk dat je ervoor zorgt dat je jouw Jing aanvult om zo de consumptie van aangeboren Jing te beperken. Als je de postnatale Jing niet aanvult zal het verbruik van het prenatale Jing veel hoger liggen, en dat zorgt voor versnelde veroudering. Door je Jing dagelijks aan te vullen blijf je dus langer gezond en vitaal en zorg je ervoor dat de veroudering wordt vertraagd. Naast het aanvullen van Jing kun je er ook voor zorgen dat je geen overmatig Jing consumeert, door bijvoorbeeld stress en door ziektes te voorkomen.

Qi:

Qi maakt je gezond, actief en sterk

Qi, de tweede van De Drie Schatten, wordt binnen de traditionele Chinese geneeskunde beschouwd als de onzichtbare levenskracht waarmee het lichaam kan denken en bewegen. Qi is de energie die zich uit in lichamelijke warmte, fysieke activiteiten en gezonde hersenactiviteiten. Qi wordt voor een belangrijk deel gevormd uit Jing, dus als we voldoende Jing binnen krijgen wordt Qi automatisch “gevoed”, en als we voldoende Qi hebben wordt tevens onze Shen sterker. Je kunt dus alleen mentaal gezond zijn, emotioneel stabiel en in goede fysieke conditie kan als Jing en Qi met elkaar in balans zijn.

Voel je jezelf vaak moe en futloos of heb je last van een verzwakt immuunsysteem? Dan kan het zijn dat je wat extra Qi nodig hebt of dat je Qi geblokkeerd is! Qi wordt door je lichaam verspreid via bepaalde ‘kanalen’ die ook wel meridianen worden genoemd. Veel symptomen van ziektes ontstaan doordat de doorstroming van Qi in het lichaam is verstoord, geblokkeerd of uit balans, of wordt veroorzaakt door tekorten of een disbalans in bepaalde organen. Deze disbalansen kunnen worden opgeheven door de doorstroming van Qi weer op gang te brengen of om te leiden met behulp van bepaalde technieken zoals het eten van bepaalde kruiden, voeding, moxibustie (warmte-energie therapie), tui na (bepaalde vorm van Chinese massage) of acupunctuur. Daarnaast kun met bepaalde trainingstechnieken, bijv. qigong je Qi verhogen. Uiteraard is het belangrijk dat je voldoende Jing hebt, want je Qi wordt voor een groot deel automatisch gevoed als je voldoende Jing hebt.

Shen:

Wijsheid komt met de jaren met voldoende Shen

Shen wordt binnen de traditionele Chinese geneeskunde gezien als de belangrijkste van alle drie primaire energieën, omdat deze zo bepalend is voor datgene wat de mens zo uniek maakt: de menselijke geest. Alhoewel vaak wordt gezegd dat Shen onze geest vertegenwoordigt, wordt daar in de traditionele Chinese geneeskunde niet de geest mee bedoeld waarnaar vaak wordt verwezen in het Christelijke geloof, je kunt Shen meer zien als ons ‘innerlijke licht’. Shen vertegenwoordigt de ziel en het bewustzijn en produceert de meest verfijnde energie die je in het universum kunt vinden. Shen staat echter niet gelijk aan een emotie of een bepaalde mentale toestand, het beïnvloedt alle emoties en manifesteert zichzelf als een allesomvattend ruimdenkend bewustzijn en wijsheid. Shen huist in ons hart en wordt door de mens uitgedrukt in liefde, inlevingsvermogen, vriendelijkheid, vrijgevigheid, acceptatie, vergevingsgezindheid en tolerantie. De energie van Shen uit zich in helder denken, een goed geheugen, scherpe zintuigen en creativiteit.
Shen ontwikkelt zich in het leven van de mens heel langzaam en wordt gevormd uit Jing en Qi. Dat de Shen van oudere mensen meer ontwikkeld is, is vaak te zien aan het feit dat ze meer wijsheid hebben en het makkelijker gaan vinden om anderen en zichzelf te accepteren zoals ze zijn. Mensen met ‘uitstraling’ hebben doorgaans veel Shen, en je kunt een gezonde hoeveelheid Shen ook herkennen aan de glans en diepte in iemands ogen. Omdat Shen heel langzaam wordt opgebouwd hebben jonge mensen veel minder Shen dan ouderen. Toch kunnen zowel jongeren als ouderen een tekort aan Shen krijgen. Een licht Shen tekort uit zich in vermoeidheid, niet helder kunnen denken, vergeetachtigheid, angstige of lichte depressieve gevoelens en rusteloosheid. Bij een groter tekort aan Shen is er vaak sprake van dieperliggende psychologische problemen. De oorzaak van een te laag Shen gehalte is vaak te wijten aan chronische stress, want die put je Jing in hoog tempo uit.

De meest effectieve manier om je Shen te versterken is door middel van meditatie en QiGong. Alhoewel meditatie en QiGong gezien wordt als de beste manier om je Shen te versterken kunnen ook bepaalde traditionele Chinese medicijnen hierbij helpen, waaronder reishi paddenstoelen en ginseng. Aangezien Shen gevormd wordt uit Jing en Qi mag je deze twee andere primaire energieën van De Drie Schatten nooit uit het oog verliezen als je jouw Shen wil verbeteren. Werk dus ook altijd aan je Jing en Qi, want daarmee wordt je Shen automatisch ook versterkt!

Dan TianJing heeft zijn centrum in de onderste Tantien. Deze bevindt zich ongeveer 5 tot 7 cm. onder de navel.

Qi heeft zijn centrum op het midden van de borst, dit wordt de de middelste Tantien genoemd.

Shen bevindt zich tussen de wenkbrauwen (het zg. 3e oog), dit wordt de bovenste Tantien genoemd