Disclaimer

Verwijzingen naar andere websites:
Deze website bevat verwijzingen (links) naar websites welke worden beheerd door derden. QiGongZee is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.
Verantwoording/aansprakelijkheid:
QiGongZee heeft deze website met zorgvuldigheid ontworpen en samengesteld. Toegang tot, en gebruik van de website en de daarin opgenomen verwijzingen is voor eigen risico. Claims t.a.v. schade en garantie veroorzaakt door mogelijk onvolledige of incorrecte gegevens zijn uitgesloten. QiGongZee is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor evt. schade die kan voortvloeien uit bezoek aan en gebruik van deze website of de daarin aangebrachte verwijzingen.
Copyright: Alle rechten voorbehouden:
De gehele inhoud van deze website (teksten, afbeeldingen, foto’s, ontwerpen en andere zaken) zijn beschermd door copyright en andere beschermende wetten. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van QiGongZee is het niet toegestaan om delen van deze website te gebruiken voor enige andere toepassing.