Medische QiGong

Wat is Medische QiGong:
QiGong is niet alleen een oefenmethode voor het verbeteren van je gezondheid, maar wordt binnen de Chinese Geneeskunde ook gebruikt als therapie.
QiGong is een onderdeel van de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG): de acupunctuur, de kruidengeneeskunde en de Tuina massage. Tegelijkertijd is qigong altijd meer geweest dan een behandelmethode. Zowel qigong als de Chinese Geneeskunde zijn geworteld in de Chinese filosofie. Deze filosofie benadrukt de samenhang tussen natuur en mens en stelt de theorie over de interactie en balans tussen yin en yang centraal.

Verschil tussen traditionele QiGong en medische QiGong:
De doelen van de traditionele QiGong zijn veelomvattender dan die van de medische QiGong. De traditionele QiGong is gericht op het verbeteren van de gezondheid, op het voorkomen van ouderdomsgebreken en op spirituele ontwikkeling.
De therapeutische activiteit van medische QiGong is gericht op het ‘voeden van het leven’ (yangsheng) en op het behandelen van mensen met gezondheidsklachten. De spirituele doelen waarvoor QiGong oorspronkelijk werd ontwikkeld, zijn in de medisch QiGong minder prominent aanwezig.
Voor het verbeteren van de gezondheid en het behandelen van mensen met gezondheidsklachten, heeft de medische QiGong diverse oefenmethoden van uiteenlopende QiGongscholen geïntegreerd, zoals boeddhistische-, daoïstische- en confucianistische scholen.
De werkwijze van de qigongtherapeut is vergelijkbaar met die van de acupuncturist, herbalist en van de tuina massage-therapeut.
Ook de qigongtherapeut maakt een behandelplan op grond van syndroomdifferentiatie. Met behulp van TCG-theorieën probeert de therapeut disharmoniërende patronen te herkennen in het ziektebeeld.

De theorie van de “twee elkaar versterkende circels”:
Een van de medische qigongmethoden die zich sinds 1987 vooral in Europa verspreidde, is Buqi. De grondlegger daarvan was Dr. Shen Hongxun. Hij voegde aan de gangbare TCG-theorieën de theorie toe van de ‘twee elkaar versterkende vicieuze cirkels’¹.

De eerste vicieuze cirkel begint met een langdurig slechte lichaamshouding. Deze leidt tot het pathogeen vernauwen van de intervertebrale ruimten, de compressie van de spinale zenuwen, de beknelling van de arteriën, de verstoring van de informatie-uitwisseling tussen het centrale zenuwstelsel en de interne organen en een verminderde bloedvoorziening. Hierdoor hopen pathogene factoren zich op in een of meerdere organen die hierdoor verzwakt raken. Op zijn beurt leidt de verminderde vitaliteit tot een verdere verslechtering van de lichaamshouding. Hiermee is een vicieuze cirkel gecreëerd.

De tweede vicieuze cirkel begint met een langdurig overheersende emotionele gemoedsstemming. Dit kunnen zijn: excessieve blijheid, boosheid, jaloezie, melancholie, verdriet, piekeren en angst. Gedurende een dergelijke periode vormen zich in het lichaam emotionele pathogene factoren en verandert de lichaamshouding. Bij bijvoorbeeld verdriet sluit de borst en bij boosheid verhardt deze. Neerslachtigheid gaat doorgaans vergezeld van de vernauwing van de intervertebrale ruimten in de nek en bij angst met de vernauwing van deze ruimten in de onderrug. Hierdoor hopen emotionele pathogene factoren zich op in specifieke delen van het lichaam. Zij voeden de al aanwezige gevoelens van onbehagen. Hiermee is de vicieuze cirkel van emoties gevormd.
Behalve deze zijn er nog andere irriterende factoren die aan de vorming van een vicieuze cirkel bijdragen. Binnendringende externe pathogenen als wind, koude, hitte, damp, droogte en zomerhitte belasten het lichaam.

Behandelwijze:
Een QiGongtherapeut behandelt de cliënten met externe Qi en leert hen QiGonggoefeningen. Hij / zij instrueert, begeleidt, inspireert en corrigeert zijn cliënten en moedigt hen aan.
Voorafgaande aan de behandeling en het instrueren van QiGongoefeningen, stelt de therapeut eerst een diagnose. Hij / zij kijkt onder andere naar de lichaamshouding van de cliënt en onderzoekt het lichaam op de aanwezigheid van pathogene factoren.
Na de diagnose ontwikkelt de therapeut een krachtige externe qi (wai qi) die hij overdraagt op zijn cliënt. Hij doet dit overwegend vanaf enige afstand maar soms ook via huidcontact (bijvoorbeeld het aanraken van een acupunctuurpunt). Externe qi draagt de QiGongtherapeut over via de hand(en), de voet(en), het bovenste dantian of de andere energetische uitgangen van zijn lichaam.
Ook acupuncturisten of TuiNa therapeuten gebruiken in feite externe Qi toe in hun behandelingen. Sommige acupuncturisten dragen externe Qi over via naalden (invasief) en sommige tuina-massagetherapeuten dragen externe Qi direct over via huidcontact