Qi (energie)

Het concept Qi (spreek uit tsjie) is het hart van de Chinese Geneeskunde. Het leven wordt door Qi gedefinieerd hoewel het niet tastbaar, meetbaar, kwantificeerbaar, deelbaar of te isoleren is. Qi is de onzichtbare kracht, die alleen kenbaar is door zijn effecten en indirect herkenbaar door wat het voedt, voortbrengt en beschermt. Materie is Qi die vorm aanneemt. Bergen die ontstaan, bossen die groeien, rivieren die stromen en dieren die zich voort planten. Qi brengt beweging en warmte voort, is de levenskracht.

Qi heeft zijn eigen beweging en drijft ook bewegingen van andere vloeistoffen aan. Binnen de context van een lichaam is Qi datgene wat het lichaam doet leven. Alle fysieke en mentale activiteiten zijn openbaringen van Qi, waarnemen, denken, voelen, verteren, bewegen en voort planten.

Betekenis:

QiIn het Chinese karakter voor Qi betekent het bovenste deel “opstijgende stoom” en het onderste deel “graan”. De stoom die omhoog kringelt uit een pan kokende rijst is een symbool voor gedistilleerde essentie, en Qi kan zodoende vertaald worden als “damp van de fijnste materie”. Qi verwijst naar de hulpbronnen die door het menselijk organisme worden geconsumeerd, omgezet en doorgegeven. Overdrachtelijk gezien worden we op deze manier op het voedende aspect van Qi gewezen.

 

Stroming:

20Zonder Qi is er geen leven en de kwaliteit van de Qi in het lichaam maakt dat we ons ziek of gezond voelen. De Chinese Geneeskunde zegt dat Qi in energiebanen (meridianen) door het lichaam circuleert. Ziekten zijn verstoringen van de Qi stroom in de meridianen of door een disbalans van die doorstroming in de organen. Wanneer in de westerse Gezondheidszorg geen aanwijsbare oorzaak gevonden kan worden voor een klacht, is er altijd een energetisch probleem. Dit noemen we een stagnatie als de doorstroom belemmert wordt. Dit geeft stuwing en vaak pijn. Of een stase, als de doorstroming volledig geblokkeerd is en dat geeft kolliekachtige, heftige pijn. In de Chinese geneeskunde wordt geprobeerd de (oorzaak van) stagnatie op te lossen bijv. door kruiden, acupunctuur of QiGong, zodat het lichaam zichzelf verder kan herstellen. Het lichaam wordt dus niet afhankelijk gemaakt van de Geneeskunde, maar geholpen om zichzelf te herstellen. Ofwel, de Chinese Geneeskunde behandelt omstandigheden, terwijl de westerse geneeskunde zich richt op oorzaken.