Ying & Yang

tao

Tao

Het universum; alles wat er is en niet is, wordt de Tao of Dao genoemd. De Tao is niet te kennen, te begrijpen of te duiden. Het is het absolute niets of alles.

De grote Tao stroomt overal.
Alle dingen zijn uit hem geboren,
maar toch schept hij ze niet.
Hij stort zichzelf uit in zijn werk,
maar eist niets op.
Hij voedt eindeloze werelden,
maar beïnvloed ze niet.
Omdat hij met alle dingen is versmolten
en verborgen in hun hart,
kan hij deemoedig worden genoemd. 
Omdat alle dingen in hem verdwijnen
en alleen hij blijft bestaan,
kan hij groot worden genoemd.
Hij is zich zijn grootheid bewust;
daarom is hij werkelijk groot.
van: T'ang Ti

Yin en Yang

Yin en Yang

De Tao manifesteert zich in 2 tegengestelde waarden, Yin en Yang. Dit zijn geen polen zoals goed of kwaad; beide waarden bestaan slechts in relatie tot elkaar. Uit de interactie tussen deze twee is het heelal ontstaan. Yin wordt in verband gebracht met de donkere maan (die afgekeerd is van de zon) en staat zonder oordeel voor de vrouwelijke natuur. Yang wordt in verband gebracht met de heldere zon en komt overeen met de mannelijke natuur. Yin: de donkere zijde van de berg en yang: de lichte zijde van de berg. Yin en yang worden in de regel met respectievelijk zwart en wit aangegeven. Yin en yang zijn ‘gevangen’ in een cirkel, die symbool staat voor de tao; taoïsme, het Taijitu (太極圖), ook bekend als het T’ai Chi-symbool.

Yin yang toont zich (manifesteert zich) volgens een aantal principes:
Yin en yang is geen statisch fenomeen; het is een dynamisch proces, dat nooit stopt of gestopt kan worden. Alle verschijnselen in het universum zijn gebonden aan de dynamiek/beweging van het yin-en-yang-principe. Iets heeft altijd een yin- én een yang-kant; wanneer iets Yin genoemd wordt, is ook yang aanwezig. Het absolute yin of absolute yang bestaat niet. Er bestaat geen absoluut donker of licht; in de nacht wanneer het donker is, kan men toch zien en overdag zijn er altijd schaduwen. Iets kan pas yin of yang genoemd worden wanneer men het vergelijkt met iets anders. Yin en yang zijn onderling verbonden, wanneer een waarde te groot wordt, dan remt de ander af. Yin is de veroorzaker van yang; hetgeen in het symbool tot uitdrukking komt door de witte stip in donkere yin. Yang is de veroorzaker van yin; hetgeen in het symbool tot uitdrukking komt door de zwarte stip in het lichte yang.

Yin

substantieel
samentrekken
afdalen
koud
waterig
vormen
zwaar
verborgen
inwendig

Yang

actief
uitzetten
opstijgen
warm
droog
transformeren
licht
onthuld
uitwendig

Geen echte dualiteit
En zo kwam uiteindelijk het besef/bewust zijn, dat de Tao (het Alles) zich manifesteert in twee tegengestelde waarden ‘die geen dualiteit vormen’. Yin (het éne) is niet beter dan Yang (het ander) of andersom, ze zijn even-waardig aan elkaar. Evenwaardig betekent in deze gelijk èn toch verschillend. Dus niet gelijkwaardig. Het is beweging, het proces/de dynamiek tussen yin en yang die een ‘verstoring’ tussen yin en yang kan veroorzaken. Yin of yang kunnen ook niet verdwijnen of ontbreken. Het is de mens die het yin of het yang van zijn leven een te groot accent geeft waardoor er klachten, “ontregelingen in yin en yang” ontstaan.